Friday March 5, 2021  |    | 

एसइई परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडसिट

IMG

काठमाडौं: सरकारले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गरिएको गत वर्ष ०७६ को कक्षा १० अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं: सरकारले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गरिएको गत वर्ष ०७६ को कक्षा १० अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं: सरकारले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गरिएको गत वर्ष ०७६ को कक्षा १० अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं: सरकारले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित गरिएको गत वर्ष ०७६ को कक्षा १० अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले निर्णय गरेको हो ।


कमेन्ट गर्नुहोस्